• Мой курсЛаскаво просимо на курси!

        

  •           Автор курсу - Шаульська Світлана Вікторівна, викладач-методист ХАФК        

           Програма курсу складена на підставі  вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик  спеціалізації, а також з урахуванням попереднього досвіду викладача.

            Метою курсу  є ознайомлення студентів зі змістом основних понять транспортної  психології та менеджменту , вивчення теоретичних основ управління,а також формування в них особистісних якостей, психологічних  знань і умінь, необхідних для ефективного здійснення майбутньої професійної діяльності.

           На час карантину
   дистанційний сайт //курс
   "Основи транспортної психології та менеджменту"
   доповнено інформаційним матеріалом дисципліни
   "Організація та планування роботи підприємств"
    

Доступні курси

                                                  

Курс  «Основи транспортної психології та менеджменту» відноситься до вибіркових дисциплін у підготовці молодших спеціалістів.